Thursday, March 27, 2014

Ny eksamensutstillingSlik ble eksamensutstillingen denne gangen. Noe hengende i gangen, resten stående på keramikkverkstedet. I løpet av de tre neste dagene vil det gå en sensor rundt som skal vurdere alle tingene og deretter gi det en sammensatt karakter. I mappen ligger rapporter, tegneøvelser, skisser og selvportrettet. Her er forresten resultatet på leireskulpturen også.

No comments:

Post a Comment